3 – Zřízení databáze MYSQL

  1. Zřízení databáze MYSQL
    Databáze se vytvoří v sekci WEBHOSTING – NOVÁ DATABÁZE

Údaje název databáze, databázový server, uživatel pro správu databáze jsou potřeba pro naimportování dat do databáze.